cenk-kilic

Parkinson Hastalığı

Substantia nigra; beyinde mesencephalon kısmındadır. Ekstrapiramidal sistemde görev alır. Substantia nigra’da dopamin azaldığı veya nigrostriat yolda fonksiyon kaybı olduğunda Parkinson hastalığı oluşabilir. Dopamin, beyin hücrelerinin birbirleriyle haberleşmesini sağlar. Dopaminin oluşumunu sağlayan hücreler hareketleri koordine eder. Parkinson hastalığında tremor (istirahatte), rijidite (kasların sertleşmesi), hipokinezi (vücut hareketlerinin azalması) veya akinezi (vücut hareketlerinin olmaması) olur. Çoğunlukla 60 yaş sonrasında görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir. İleri yaş, ailede Parkinson hastalığı öyküsü bulunması, kırsal yaşam, tarım ilaçları, erkek olmak, kafa travması, demir veya manganezin yüksek miktarda alınması, beyaz ırk, hayvansal yağların fazla tüketilmesi, obezite, stres Parkinson hastalığındaki risk faktörleridir. Parkinson hastalığından korunmak için kaçınılması gerekenler; nonsteroid antienflamatuar ve antihipertansif ilaç, sigara, alkol, kahve ve kafein tüketimi, fazla fiziksel aktivite. Parkinson hastalarının hayatını kolaylaştırmak için kaçınılması gerekenler; konuşarak ya da çalan bir şarkıya eşlik ederek yapılan konuşma pratiği, konuşamayan hastalar için alfabe, kelime, resim kartlarının kullanımı, elde rahat tutulabilen ve kırılmayan çatal, bıçak vb. mutfak malzemelerinin kullanımı, ayağına dolanmaya müsait eşyaların kaldırılması, kapı eşiklerinin kaldırılması, lavabo önüne tabureye oturtarak kişisel bakımın yapılması, banyo ve tuvaletlerde özel tutacakların takılması, içecekler için pipet kullanımı. En çok kullandığımız yöntemler; manuel terapi, proloterapi, PRP tedavisi, meridyen terapi, TENS gibi düşük şiddetli elektrik akımları, vakum ve kupa tedavisi, ayak refleksoloji, masaj, egzersizler ve glutatyon tedavisidir.

hemenara_icon