cenk-kilic

Sakrum

Os sacrum: S1 vertebra gövdesinin üst kenarının öne doğru yaptığı çıkıntı promontorium’dur. A.iliaca communis’lerin bifurkasyonu yakınındadır. Laparoskopik cerrahi işlemlerde önemli bir anatomik işarettir. Foramina sacralia anteriora; ilk 4 sacral spinal sinirlerin ön dalları ile birlikte aa.vv.sacrales laterales’ler geçer. Linea tranversae; sacral vertebraların gövdelerinin birleşme yeridir. Arka yüzünde ortada proc.spinosus’ların birleşmesi ile oluşan crista sacralis mediana, crista sacralis medialis (proc.articularis’ler), crista sacralis lateralis (proc.transversus’lar) ve foramina sacralia posteriora vardır. Lateral yüzündeki facies auricularis ilium ile art.sacroiliaca’yı oluşturur. Canalis sacralis’te bulunan anatomik yapılar; dura mater spinalis, arachnoidea mater spinalis, spatium subarachnoideum ve spatium subdurale, filum terminale internum, gang.spinale’ler ve cauda equina’dır (medulla spinalis, pia mater ve lig.denticulatum bulunmaz). Hiatus sacralis, canalis sacralis’in arka duvarı üzerindedir. Filum terminale, 5.sakral spinal sinir ve n.coccygeus geçer. Cornu sacrale’ler kaudal anestezide anatomik işaret olarak kullanılır.

hemenara_icon